0
Obs逝ga klienta

Robisz zakupy online? Masz pytanie?
Jeste鄉y do Twojej dyspozycji od poniedzia趾u do pi徠ku
w godzinach: od 10:00 do 17:00

735 027 014

sklep@designconcept.pl

Designconcept
0

Koszyk

Tw鎩 koszyk jest pusty


Moje konto

Zapomnia貫m has豉

W przypadku gdy zapomnia貫 has豉, wpisz login lub adres e-mail, kt鏎y zosta podany podczas rejestracji.

Zaloguj si

Menu

Regulamin

Regulamin okre郵a zasady sprzeda篡 artykulów oferowanych przez sklep DesignConcept.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy DESIGN CONCEPT prowadzi sprzeda towarów strony interneowej www.designconcept.pl 
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie s fabrycznie nowe i posiadaj gwarancj producenta, importera lub sprzedawcy, obowiazujac na terenie Polski.
 3. Wszystkie ceny podawane s w z這tych polskich oraz euro i zawieraj podatek VAT.
 4. Cena podana przy ka盥ym towarze jest wi捫帷a w chwili zlo瞠nia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj帷ych si w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwo造wania akcji promocyjnych na stronach sklepu b康 wprowadzania w nich zmian.
 6. Umowa sprzeda篡 zawierana jest zgodnie z prawem polskim w j瞛yku polskim pomi璠zy Kupuj帷ym, a sklepem Design Concept 
 7. Klientem mo瞠 by osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej, która zawiera umowe sprzeda篡 ze Sklepem Design Concept. W przypadku osób fizycznych Klientem mo瞠 by wy陰cznie osoba posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych.

Sk豉danie zamówie

 1. Zamówienia mo積a sklada na stronie internetowej sklepu www.designconcept.pl  za pomoc koszyka zamównie, poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu, wysy豉j帷 fax lub drog mailow wysy豉jac zamówienie pod adres sklep@designconcept.pl
 2. W przypadku zamówie nietypowych sklep zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dodatkowej weryfikacji zamówienia drog internetow lub telefoniczni, jednocze郾ie zachowuj帷 prawo odst徙ienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez Kupujacego dane bed niepe軟e, b喚dne lub nieprawdziwe.
 3. Przyj璚ie zamówienia do realizacji nastepuje:
  • w przypadku p豉tno軼i przelewem, bezpo鈔ednio po zaksi璕owaniu wp豉ty na koncie firmowym Design Concept.
  • w przypadku zamówie p豉tnych poprzez system P豉tno軼i.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platno軼i.pl.
 4. Je瞠li po z這瞠niu zamówienia oka瞠 si, i zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedost瘼ny z innych powodów, Kupuj帷y zostanie o tym niezw這cznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupuj帷y podejmuje decyzje o jego realizacji (cz窷ciowa realizacja, wyd逝瞠nie czasu oczekiwania, anulowanie ca這軼i zamówienia).
 5. Klient mo瞠 wprowadzi zmiany w zamówieniu lub wycofa je w ka盥ym momencie realizacji. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest mo磧iwe poprzez kontakt e-mail pod adresem sklep@designconcept.pl, lub kontakt telefoniczny z biurem sklepu. Zgodnie z prawem Klient ma równie prawo do zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od daty jego otrzymania. Zwracany produkt nie mo瞠 byc w jakikolwiek sposób zniszczony. Produkt musi by z orginalnym dowodem sprzeda篡 oraz znajdowa sie w orginalnym opakowaniu. Koszty transportu pokrywa klient.
 6. Kwota odpowiadaj帷a warto軼i zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto w ci庵u 7 dni roboczych, w wyj徠kowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

P豉tno嗆

 1. Klient dokonuje p豉tno軼i bezpo鈔ednim przelewem bankowym na konto firmy, lub kurierowi w momencie dostawy NR KONTA - m BANK 21114020040000320276540873
 2. Przesy趾i zagraniczne mog by op豉cane wy陰cznie przelewem bankowym lub kart p豉tnicz.
 3. W zale積osci od rodzaju oferty, w zamówieniu u篡tkownik mo瞠 mie prawo do ustalenia form p豉tno軼i, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawce przy sk豉daniu oferty sprzeda篡 danego towaru.
 4. Cena podana przy ka盥ym produkcie jest wi捫aca w chwili zlo瞠nia przez Kupujacego zamówienia.

Koszty i terminy dostawy

 1. Klient mo瞠 wybra nast瘼uj帷e formy dostawy zamówionego towaru:
  • dostawa przez transport sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,
  • odbiór wlasny z magazynu
 2. Termin realizacji w przypadku ka盥ego zamówienia ustalany jest z producentem w terminie 24h, nast瘼nie przesy豉ny do akceptacji dla osoby zamawiaj帷ej. Je郵i dany towar jest w magazynie, zamównienie realizowane jest w terminie do 3-7 dni.
 3. Wszystkie przesy趾i paletowe wysy豉ne firm kuriersk dostarczane s wy陰cznie pod magazyn.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dosatwy z powodów od niej nie zale積ych, dokonuj帷y zakupy bedzie wówczas o tym poinformowany drog mailow lub/i telefoniczna. W przypadku wyd逝瞠nia czasu dostawy Kupujacy ma prawo do likwidacji zamówienia.
 5. W trakcie realizacji zamówienia w Design concept, ka盥y Zamawiaj帷y informowany jest o koszcie transportu. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu nale篡 poinformowa sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór w豉sny.
 6. Informacje dotycz帷e kosztu transportu mo積a równie uzyska, wysy豉j帷 zapytanie odno郾ie danego produktu lub e-mail na adres sklep@designconcept.pl
 7. Nabywca ma obowi您ek sprawdzi stan przesy趾i i jej zawarto嗆 w obecno軼i spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowi您any jest wykona akty staranno軼i wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialnosci przewo幡ika, a w szczególno軼i spowodowa protokolarne ustalenie przez przewo幡ika stanu przesy趾i oraz okoliczno軼i powstania szkody. 
 8. Odbiór przesy趾i od firmy kurierskiej musi byc potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwil pokwitowania na Nabywce przechodzi prawo wlasno軼i towaru oraz wszelkie ryzyko zwiazane z posiadaniem i u篡tkowaniem, a w szczególnosci ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustaw z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujacy, który jest Konsumentem i zawar umow na odleg這嗆 lub poza lokalem przedsi瑿iorstwa, mo瞠 w terminie 14 dni odst徙i od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj徠kiem kosztów dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Produkt mo瞠 by zwrócony, pod warunkiem, ze nie byl u篡wany, ani nie zostal w 瘸den sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ci庵u 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupuj帷ego.
 2. W przypadku zawarcia Umowy sprzeda篡 jako firma/przedsi瑿iorstwo prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przys逝guje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827umo磧iwiaj帷a odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 jest ustaw konsumenck, reguluj帷 stosunki pomi璠zy przedsi瑿iorc a Konsumentem, czyli osob fizyczn dokonuj帷 z przedsi瑿iorc czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.
 3. Produkt uszkodzony lub wadliwy nale篡 odes豉 na adres firmy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane sa najpózniej w ciagu 14 dni roboczych od ich wp造ni璚ia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pe軟owarto軼iowy, a je郵i b璠zie to niemo磧iwe, sklep zwróci Kupuj帷emu równowarto嗆 ceny produktu lub zaoferuje inny produkt dost瘼ny w sklepie.
 4. Design Concept rezerwuje sobie prawo do wyboru sposobu za豉twienia reklamacji.
 5. Aby zglosi reklamacj nale篡 skontaktowa si z biurem firmy.

Gwarancja

 1. Design concept udziela na wszystkie swoje produkty 24 miesi璚znej gwarancji producenta.
 2. Warunkiem gwarancji jest u篡tkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadajacy ich przeznaczeniu, gdy nie zostaly one poddane dzia豉niu lub wplywowi szkodliwych czynników wynikaj帷ych z niestandardowego sposobu i 鈔odowiska ich u篡tkowania. Gwarancja obejmuje bezp豉tn napraw wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usuni璚ia wady okre郵a przyjmuj帷y zamówienie.
 3. Nabywcy s逝篡 prawo do ponownego wykonania wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad w przypadku wad istotnych, je郵i ilo嗆 dokonanych napraw danego produktu przekroczy okre郵on liczb napraw tego samego reklamowanego elementu, po których nadal nast瘼uje reklamowana wada. Design Concept zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu post瘼owania gwarancyjnego.
 4. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodze produktów powsta造ch po momencie przekazania produktów Klientowi oraz ró積ic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia. Czynniki te nie mog by podstaw do zg豉szania reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupuj帷y zgadza si na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezb璠nych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu s przetwarzane wy陰cznie dla jego potrzeb i nie s udost瘼niane innym podmiotom. Dane te s gromadzone z nale篡t staranno軼i i odpowiednio chronione przed dost瘼em do nich przez osoby do tego nieupowa積ione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Kupujacy ma prawo wgl康u do swoich danych, ich korekty oraz zadania usuni璚ia ich z bazy danych sklepu. Aby dokona aktualizacji nale篡 zalogowa si w serwisie www.designconcept.pl podaj帷 swój adres e-mail i has這.

Postanowienia ko鎍owe

 1. Kupuj帷y zobowi您any jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania nale積o軼i za zamówione towary zgodnie z wybran form p豉tno軼i. Kupuj帷y mo瞠 odmówi odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesy趾i jej uszkodzenia.
 2. Wszystkie informacje, zdj璚ia produktów, znaki firmowe producentów s chronione prawami autorskimi. Zabrania si ich kopiowania i rozpowszechniania, u篡wania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody w豉軼icieli.
 1. Wszystkie sprawy sporne strony bed si stara造 rozwi您a na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie by這by niemo磧iwe, spór rozstrzyga b璠zie w豉軼iwy s康 powszechny.
 1. Sklep zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach bed publikowane na stronie www.designconcept.pl
 2. Z這瞠nie zamówienia oznacza akceptacj postanowie niniejszego regulaminu.


Biuro sklepu internetowego:
Ul. Godebskiego 3A
05-090 Janki

+48 735 027 014

sklep@designconcept.pl

Godziny otwarcia sklepu

Poniedzia貫k - Pi徠ek
9.00 - 17.00

Zaprenumeruj newsletter:

Bardzo chcemy by z Tob w sta造m kontakcie. Wpisz sw鎩 adres e-mail, aby otrzymywa informacje o naszych nowo軼iach i promocjach.
Designconcept oferuje najwy窺zej jako軼i meble i wyposa瞠nie wn皻rz koncentruj帷 si na nowoczesnym designie. Ofert w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z my郵 o tym aby inspirowa i pom鏂 Wam w wyra瞠niu w豉snego styl. Nasz zesp馧 tworz profesjonali軼i z pasj, kt鏎zy ch皻nie dziel si swoj wiedz i do鈍iadczeniem. Dzi瘯ujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem b璠zie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wroc豉wiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzes豉, sto造, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, 堯磬a oraz materace. Sofy rozk豉dane z funkcj spania idealnie b璠 nadawa si do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne 堯磬o. Sto造 i krzes豉 do jadali sprawi, 瞠 stanie si ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie b璠 pasowa do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Designconcept wyr騜niaj si nowoczesnym designem i stylistyk oraz najwy窺z jako軼i wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, 瞠 nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu os鏏. Nasze meble w這skie cechuje najwy窺za jako嗆 i solidno嗆 wykonania. Ponadto, wyr騜niaj si unikalnym stylem, s wykonane z przer騜nych materia堯w, ka盥e prezentuje oryginalny styl. Dost瘼ne s w r騜nych kolorach, motywach i kszta速ach. Idealnie nadaj si do r騜nego rodzaju pomieszcze, zar闚no jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dzieci璚ego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niekt鏎e zalety, jakie posiadaj nasze produkty. Stale d捫ymy do tego, aby zapewni Pa雟twu wyb鏎 po鈔鏚 mebli najwy窺zej jako軼i oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy si du篡m mi璠zynarodowym do鈍iadczeniem, znajomo軼i technologii, wyczuciem i wiedz o aktualnych trendach w bran篡 wyposa瞠nia wn皻rz. Staramy si zaspokoi potrzeby zar闚no tych, kt鏎zy ceni sobie ponadczasow klasyk jak i tych maj帷ych bardziej wsp馧czesne i nowoczesne upodobania.
Designconcept oferuje najwy窺zej jako軼i meble i wyposa瞠nie wn皻rz koncentruj帷 si na nowoczesnym designie. Ofert w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z my郵 o tym aby inspirowa i pom鏂 Wam w wyra瞠niu w豉snego styl. Nasz zesp馧 tworz profesjonali軼i z pasj, kt鏎zy ch皻nie dziel si swoj wiedz i do鈍iadczeniem. Dzi瘯ujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem b璠zie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wroc豉wiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzes豉, sto造, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, 堯磬a oraz materace. Sofy rozk豉dane z funkcj spania idealnie b璠 nadawa si do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne 堯磬o. Sto造 i krzes豉 do jadali sprawi, 瞠 stanie si ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie b璠 pasowa do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Designconcept wyr騜niaj si nowoczesnym designem i stylistyk oraz najwy窺z jako軼i wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, 瞠 nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu os鏏. Nasze meble w這skie cechuje najwy窺za jako嗆 i solidno嗆 wykonania. Ponadto, wyr騜niaj si unikalnym stylem, s wykonane z przer騜nych materia堯w, ka盥e prezentuje oryginalny styl. Dost瘼ne s w r騜nych kolorach, motywach i kszta速ach. Idealnie nadaj si do r騜nego rodzaju pomieszcze, zar闚no jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dzieci璚ego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niekt鏎e zalety, jakie posiadaj nasze produkty. Stale d捫ymy do tego, aby zapewni Pa雟twu wyb鏎 po鈔鏚 mebli najwy窺zej jako軼i oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy si du篡m mi璠zynarodowym do鈍iadczeniem, znajomo軼i technologii, wyczuciem i wiedz o aktualnych trendach w bran篡 wyposa瞠nia wn皻rz. Staramy si zaspokoi potrzeby zar闚no tych, kt鏎zy ceni sobie ponadczasow klasyk jak i tych maj帷ych bardziej wsp馧czesne i nowoczesne upodobania.

© 2017 Designconcept. All Rights Reserved.