0
Obsługa klienta

Robisz zakupy online? Masz pytanie?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 10:00 do 17:00

735 027 014

sklep@designconcept.pl

Designconcept
0

Koszyk

Twój koszyk jest pusty


Moje konto

Zapomniałem hasła

W przypadku gdy zapomniałeś hasła, wpisz login lub adres e-mail, który został podany podczas rejestracji.

Zaloguj się

Menu

Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży artykulów oferowanych przez sklep DesignConcept.pl

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy DESIGN CONCEPT prowadzi sprzedaż towarów strony interneowej www.designconcept.pl 
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiazujacą na terenie Polski.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili zlożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim pomiędzy Kupującym, a sklepem Design Concept 
 7. Klientem może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowe sprzedaży ze Sklepem Design Concept. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można skladać na stronie internetowej sklepu www.designconcept.pl  za pomocą koszyka zamównień, poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu, wysyłając fax lub drogą mailową wysyłajac zamówienie pod adres sklep@designconcept.pl
 2. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefonicznią, jednocześnie zachowując prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez Kupujacego dane bedą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastepuje:
  • w przypadku płatności przelewem, bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Design Concept.
  • w przypadku zamówień płatnych poprzez system Płatności.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platności.pl.
 4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je w każdym momencie realizacji. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mail pod adresem sklep@designconcept.pl, lub kontakt telefoniczny z biurem sklepu. Zgodnie z prawem Klient ma również prawo do zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od daty jego otrzymania. Zwracany produkt nie może byc w jakikolwiek sposób zniszczony. Produkt musi być z orginalnym dowodem sprzedaży oraz znajdować sie w orginalnym opakowaniu. Koszty transportu pokrywa klient.
 6. Kwota odpowiadająca wartości zwracanego produktu zostanie przelana na wskazane konto w ciągu 7 dni roboczych, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

Płatność

 1. Klient dokonuje płatności bezpośrednim przelewem bankowym na konto firmy, lub kurierowi w momencie dostawy NR KONTA - m BANK 21114020040000320276540873
 2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 3. W zależnosci od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawce przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążaca w chwili zlożenia przez Kupujacego zamówienia.

Koszty i terminy dostawy

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  • dostawa przez transport sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,
  • odbiór wlasny z magazynu
 2. Termin realizacji w przypadku każdego zamówienia ustalany jest z producentem w terminie 24h, następnie przesyłany do akceptacji dla osoby zamawiającej. Jeśli dany towar jest w magazynie, zamównienie realizowane jest w terminie do 3-7 dni.
 3. Wszystkie przesyłki paletowe wysyłane firmą kurierską dostarczane są wyłącznie pod magazyn.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dosatwy z powodów od niej nie zależnych, dokonujący zakupy bedzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczna. W przypadku wydłużenia czasu dostawy Kupujacy ma prawo do likwidacji zamówienia.
 5. W trakcie realizacji zamówienia w Design concept, każdy Zamawiający informowany jest o koszcie transportu. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny.
 6. Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu lub e-mail na adres sklep@designconcept.pl
 7. Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialnosci przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. 
 8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi byc potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywce przechodzi prawo wlasności towaru oraz wszelkie ryzyko zwiazane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególnosci ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujacy, który jest Konsumentem i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Produkt może być zwrócony, pod warunkiem, ze nie byl używany, ani nie zostal w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane sa najpózniej w ciagu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie.
 4. Design Concept rezerwuje sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia reklamacji.
 5. Aby zglosić reklamację należy skontaktować się z biurem firmy.

Gwarancja

 1. Design concept udziela na wszystkie swoje produkty 24 miesięcznej gwarancji producenta.
 2. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadajacy ich przeznaczeniu, gdy nie zostaly one poddane działaniu lub wplywowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.
 3. Nabywcy służy prawo do ponownego wykonania wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad w przypadku wad istotnych, jeśli ilość dokonanych napraw danego produktu przekroczy określoną liczbę napraw tego samego reklamowanego elementu, po których nadal następuje reklamowana wada. Design Concept zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu postępowania gwarancyjnego.
 4. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być podstawą do zgłaszania reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Kupujacy ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz zadania usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.designconcept.pl podając swój adres e-mail i hasło.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 1. Wszystkie sprawy sporne strony bedą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach bedą publikowane na stronie www.designconcept.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.


Biuro sklepu internetowego:
Ul. Godebskiego 3A
05-090 Janki

+48 735 027 014

sklep@designconcept.pl

Godziny otwarcia sklepu

Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

Zaprenumeruj newsletter:

Bardzo chcemy być z Tobą w stałym kontakcie. Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o naszych nowościach i promocjach.
Design Concept to jeden z największych sklepów internetowych nowoczesnych mebli oraz tysięcy dodatków, z pomocą których zaaranżujesz swoje wnętrze w stylu, o którym marzysz. Wszystko to od najbardziej znanych marek na świecie. Dzięki regularnemu uczestnictwu w światowych targach wyposażenia wnętrz jesteśmy na bieżąco z aktualnymi trendami w designie, dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z pasją, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do zakupów.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzesła, stoły, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, łóżka oraz materace. Sofy rozkładane z funkcją spania idealnie będą nadawać się do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne łóżko. Stoły i krzesła do jadali sprawią, że stanie się ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie będą pasować do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Designconcept wyróżniają się nowoczesnym designem i stylistyką oraz najwyższą jakością wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, że nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu osób. Nasze meble włoskie cechuje najwyższa jakość i solidność wykonania. Ponadto, wyróżniają się unikalnym stylem, są wykonane z przeróżnych materiałów, każde prezentuje oryginalny styl. Dostępne są w różnych kolorach, motywach i kształtach. Idealnie nadają się do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dziecięcego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niektóre zalety, jakie posiadają nasze produkty. Stale dążymy do tego, aby zapewnić Państwu wybór pośród mebli najwyższej jakości oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy się dużym międzynarodowym doświadczeniem, znajomością technologii, wyczuciem i wiedzą o aktualnych trendach w branży wyposażenia wnętrz. Staramy się zaspokoić potrzeby zarówno tych, którzy cenią sobie ponadczasową klasykę jak i tych mających bardziej współczesne i nowoczesne upodobania.
Designconcept oferuje najwyższej jakości meble i wyposażenie wnętrz koncentrując się na nowoczesnym designie. Ofertę w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z myślą o tym aby inspirować i pomóc Wam w wyrażeniu własnego styl. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z pasją, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem będzie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzesła, stoły, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, łóżka oraz materace. Sofy rozkładane z funkcją spania idealnie będą nadawać się do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne łóżko. Stoły i krzesła do jadali sprawią, że stanie się ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie będą pasować do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Designconcept wyróżniają się nowoczesnym designem i stylistyką oraz najwyższą jakością wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, że nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu osób. Nasze meble włoskie cechuje najwyższa jakość i solidność wykonania. Ponadto, wyróżniają się unikalnym stylem, są wykonane z przeróżnych materiałów, każde prezentuje oryginalny styl. Dostępne są w różnych kolorach, motywach i kształtach. Idealnie nadają się do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dziecięcego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niektóre zalety, jakie posiadają nasze produkty. Stale dążymy do tego, aby zapewnić Państwu wybór pośród mebli najwyższej jakości oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy się dużym międzynarodowym doświadczeniem, znajomością technologii, wyczuciem i wiedzą o aktualnych trendach w branży wyposażenia wnętrz. Staramy się zaspokoić potrzeby zarówno tych, którzy cenią sobie ponadczasową klasykę jak i tych mających bardziej współczesne i nowoczesne upodobania.

© 2017 Designconcept. All Rights Reserved.